Oasrörelsen

Vad är Oasrörelsen?

Oasrörelsen är inomkyrklig  rörelse organiserad som en förening som verkar främst inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, främst bland finlandssvenskarna i Borgå stift. Vi tror att Gud vill förnya sitt folk, även inom de rådande struktererna i den lutherska kyrkan.

Oasrörelsen vill stå för en öppenhet för den helige Andes verk. Därför uppmuntar vi till nådegåvornas bruk i det enskilda och i församlingslivet. I denna betoning kan vi räknas in i den världsvida karismatiska förnyelsen, utan att till alla delar känna igen oss i allt  som sker bland karismatiska kristna.

Oasrörelsen vill också stå på biblisk grund. Därför satsar vi på bibelundervisning. Bibeltro och kunskap i Bibelns budskap är viktig i all förnyelse. När de kristna förnyas genom den helige Ande leder det alltid till en större kärlek till Guds Ord och en vilja till hålla sig till det.

Oasrörelsen vill också med andra väckelserörelser  lyfta fram behovet av omvändelse, bättring och tro. Det finns inga genvägar till förnyelse. Guds folk kallas alltid till bättring och omvändelse i förtröstan på Kristi försoningsverk. All sann förnyelse och väckelse innehåller alltid syndakännedom och glädje över nådens verklighet i Jesus Kristus.

Har du frågor, funderingar eller önskemål – ta kontakt via vårt kontaktformulär!

Oasrörelsen, c/o Norrback, Timotejvägen 9, 64 300 LAPPFJÄRD

 

I Oasrörelsens styrelse sitter för närvarande (2018-2019):

Daniel Norrback, ordförande
Jan Nygård, vice ordförande
Hanna Sandberg, sekreterare, BarnOas
Carola Lassila, kassör
Emma Lönnqvist, informatör, BarnOas
Annett Häggblom, Machol l’Adonai
Leonard Metsäranta, UngOas
Rebecka Åhman, UngOas

Facebook
Facebook
Twitter
Follow by Email
Google+
http://www.oas.fi/om">
RSS