Styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019

En ny styrelse valdes på årsmötet i maj. Styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019 ser ut enligt följande:

Daniel Norrback, ordförande
Jan Nygård, vice ordförande
Hanna Sandberg, sekreterare, BarnOas
Carola Lassila, kassör
Emma Lönnqvist, informatör, BarnOas
Annett Häggblom, Machol l’Adonai
Leonard Metsäranta, UngOas
Rebecka Åhman, UngOas

Facebook
Facebook
Twitter
Follow by Email
Google+
http://www.oas.fi/styrelsen-for-verksamhetsaret-2018-2019">
RSS