VårOas i Malax 17-18.4.2021

Välkommen på VårOas 2021 i Malax! 😊
VårOasen ordnas i samarbete med Malax församling och programmet genomförs i Malax. Beroende på aktuella rekommendationer från myndigheterna är samlingarna öppna för allmänheten eller inte. Alla tillfällen streamas oberoende via Malax församlings Youtubekanal.
Program:
Lördagen den 17 april
11.00 VårOasens inledning: ”Tillit – till Guds Ord”
Kyrkoherde Tomi Tornberg, Oasrörelsens styrelses ordförande Daniel Norrback, Isabella Ström-Kaipios lovsångsteam (lovsång), Håkan Sunnliden (undervisning)
14.00 Seminarium 1: ”Smågrupper – välsignelsen i den lilla kristna gemenskapen”, Håkan Sunnliden
16.00 Seminarium 2: ”Abrahams tillit”, Kristian Norrback
18.00 VårOasens festkväll: ”Tillit i prövningen”
Church Hill Boys (sång), Isabella Ström-Kaipios lovsångsteam (lovsång), Håkan Sunnliden (undervisning)
21.00 Ungdomsmöte med ungdomsledare Annette Engsbo och Daniel Norrback (vittnesbörd, lovsång)
Söndagen den 18 april
10.00 Söndagsskoj med BarnOas
11.00 Högmässa med temat ”Den gode Herdens söndag”
Jan Nygård (predikan), Tomi Tornberg (liturgi), Katri Lax (kantor), Kristoffer Streng (solosång)
13.00 VårOasens avslutning: ”Tillit – i vardagen”
Håkan Sunnliden (undervisning), Daniel Norrback
Varmt välkommen på VårOas 2021!

 

Facebook
Facebook
Twitter
Follow by Email
Google+
http://www.oas.fi/varoas-i-malax-17-18-4-2021">
RSS